L(+)-Ascorbic Acid Sodium Salt

L(+)-Ascorbic Acid Sodium Salt

  1. Mã code: 196-01252
  2. Mã cas: 134-03-2
  3. Quy cách: 25G
  4. Molecular weight C6H7NaO6 =198.11
  5. Assay: 99.8%
  6. Tên gọi khác: (+)-Sodium L-ascorbate, Vitamin C sodium salt
  7. Tan trong nước
  8. Dạng bột trắng hơi ngã vàng
  9. Bảo quản nhiệt độ phòng
  10. Hãng Wako Nhật Bản