L(+)-Ascorbic Acid (Vitamin C)

150.000

L(+)-Ascorbic Acid (Vitamin C)

  1. Mã cas: 50-81-7
  2. Quy cách: 100G
  3. Molecular weight C6H8O6 = 176.09
  4. Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock