L-PROLINE >99%

790.000

L-PROLINE >99%

  1. Mã code: P0717
  2. Mã CAS: 147-85-3
  3. Quy cách: 25G
  4. Tên gọi IUPAC: Pyrrolidine-2-carboxylic acid
  5. Tên gọi khác:
  6. Molecular weight C5H9NO2 = 115.1
  7. Assay > 99 %
  8. Trữ nhiệt độ phòng
  9. Tan trong nước (1623 g/l / 25 ºC)
  10. Hãng Duchefa Hà Lan

Description

Hits: 19

L-Proline >99%

Prolin/proline (viết tắt: Pro hoặc P; được mã hóa bằng mã di truyền CCU, CCC, CCA, và CCG) là một α-axit amin được sử dụng trong quá trình sinh tổng hợp protein.

Proline chứa một nhóm α- amin (mà trong dạng proton NH2+ dưới các điều kiện sinh học), một nhóm α-axit cacboxylic (mà ở dạng −COO− dưới các điều kiện sinh học), và một chuỗi bên pyrrolidine, phân loại như một axit amin không vòng không phân cực (ở pH sinh lý).

Proline là không bắt buộc phải cần thiết ở người, có nghĩa là cơ thể có thể tự tổng hợp nó từ các axit amin không bắt buộc phải có L-glutamate.

Proline là axit amin proteinogenogen duy nhất với amin thứ cấp, trong đó nhóm alpha-amin được gắn trực tiếp vào chuỗi bên, làm cho α carbon thành một nhóm thay thế trực tiếp của chuỗi bên.  

Tham khảo thêm

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-PROLINE >99%”

Your email address will not be published. Required fields are marked *