L-PROLINE >99%

790.000

L-PROLINE >99%

  1. Mã code: P0717
  2. Mã CAS: 147-85-3
  3. Quy cách: 25G
  4. Tên gọi IUPAC: Pyrrolidine-2-carboxylic acid
  5. Tên gọi khác:
  6. Molecular weight C5H9NO2 = 115.1
  7. Assay > 99 %
  8. Trữ nhiệt độ phòng
  9. Tan trong nước (1623 g/l / 25 ºC)
  10. Hãng Duchefa Hà Lan