Low Melting Agarose PPC

(đánh giá) 0 đã bán

22.600.00053.200.000 chưa VAT

 • Code: L1204
 • CAS number 9012-36-6
 • Độ mạnh gel 1.5 % > 920g/cm2
 • Nhiệt độ gel 24 – 30 C.
 • Nhiệt độ nóng chảy 65 °C.
 • Sulphate < 0.12 %
 • Elektroendosmosis 0.12
 • Moisture approximately 5 %
 • Tan trong nước
 • Lưu trữ nhiệt độ phòng
 • Hãng Duchefa, Hà Lan
100G
250G
Xóa

Các-hình-thức-thanh-toán