Luteolin 7-O-β-D-glucoside >98%

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Mã code: 74284-10MG và 74284-50MG
  • Mã CAS: 5373-11-5
  • Quy cách: 10mg, 50mg
  • Synonym: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside, Cynaroside, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteoloside
  • assay ≥98.0% (HPLC)
  • Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia