Magnesium chloride hexahydrate

750.000,0

Magnesium chloride hexahydrate

  1. Mã code: M0533.1000
  2. CAS number 7791-18-6
  3. Quy cách: 1KG
  4. Molecular weight MgCl2.6H2O = 203.3
  5. Assay > 98 %
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Hãng Duchefa Hà lan

5 in stock