Magnesium Sulphate Heptahydrate for analysis

1.100.000

Magnesium Sulphate Heptahydrate

  1. Mã code: 1058860500
  2. Mã CAS: 10034-99-8
  3. Quy cách: 500G
  4. Molecular weight MgSO4.7H2O = 246.5
  5. Assay > 99 %
  6. Trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Hãng Merck Đức
  9. Xem thêm: KH2PO4