Malondialdehyde tetrabutylammonium salt

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Malondialdehyde tetrabutylammonium salt ≥96.0% (NT)

  1. Mã code: 63287-1G-F, 63287-5G-F
  2. Mã CAS: 100683-54-3
  3. Quy cách: chai 1G, 5G
  4. assay ≥96.0% (NT)
  5. mp 126-131 °C
  6. Trữ ở. 2-8°C
  7. Hãng Sigma Aldrich

Thông báo Himedia