Malt Extract

1.550.000,0

Malt Extract

  1. Mã code: M1327
  2. Mã CAS: 8002-48-0
  3. Assay > 60.0 % Maltose
  4. Sodium chloride < 1.0 %
  5. pH (3 % solution) 4.8 – 5.8
  6. Trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

2 in stock