Manganese sulphate monohydrate

890.000,0

Manganese sulphate monohydrate

  1. Mã code: M0514
  2. Mã CAS: 10034-96-5
  3. Quy cách: 250G
  4. Molecular weight MnSO4.H2O = 169.0
  5. Assay > 98 %
  6. Trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

5 in stock