MÁY CHUẨN ĐỘ KARL FISCHER XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC VỚI BURETTE 05 ML

0,0

MÁY CHUẨN ĐỘ KARL FISCHER XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC VỚI BURETTE 05 ML

Model TitroLine® 7500KF (Order no. 285220810)
Hãng sản xuất: SI ANALYTICS – Đức
(Sản xuất tại Đức)
Đặc tính kỹ thuật của máy:
– Thích hợp trong các ngành dược phẩm, hoá chất, thực phẩm, dầu khí…
– Có 8 phương pháp với nhiều ứng dụng khách nhau: Xác định độ chuẩn, giá trị trắng, chuẩn nước, chuẩn dung dịch chuẩn, chọn thuốc thử 1 thành phần hay 2 thành phần… Các phương pháp trên có thể thay đổi thông số theo yêu cầu.
– Tự động chọn lựa công thức tính toán. Có 3 công thức được sử dụng để tính toán kết quả chuẩn độ Karl Fischer: số ml tiêu thụ, nồng độ và độ chuẩn. Khi chọn phương pháp, công thức đúng sẽ được chọn tự động và ấn định lại với giá trị tương ứng.
– Lưu được 50 phương pháp cho người sử dụng
– Khoảng xác định hàm lượng nước: 10ppm – 100%

1 in stock