Máy điện di đứng Protein Mini CVS10CBS

0

Máy điện di đứng Protein Mini CVS10CBS

 1. Model: omniPAGE mini (CVS10CBS)
 2. Hãng Cleaver Scientific – Anh Quốc
 3. Kích thước của tấm kính (W x H x T): 10 x 10 x 0.2cm
 4. Kích thước của gel (W x H): 8 x 8.5 cm
 5. Thời gian chạy SDS-PAGE: 1-2 giờ (90 – 225V)
 6. Số lượng mẫu tối đa: 80 mẫu/ lần điện di; 20 mẫu/ bản gel
 7. Lược với số lượng mẫu: 1, 5, 8MC, 9, 10, 12, 16MC, 20 và độ dày: 0.75, 1, 1.5, 2mm
 8. Cung cấp kèm theo các gói làm lạnh để cho vào bể điện di, giúp làm mát và tiết kiệm đệm điện di
 9. Hệ thống tương thích và đồng bộ với các hệ thống PCR, điện di hai chiều và lai Western.
 10. Có thể chạy từ 1 – 4 bản gel điện di bằng cách đổ gel đơn hoặc kép, sử dụng các bộ kính có gắn sẵn thanh đệm.
 11. Tương thích với tất cả các loại gel đổ sẵn kích thước 8 x 10 và 10 x 10cm.
 12. Thể tích đệm sử dụng (cho 4 gels): tối thiểu 250ml; tối đa 1200ml

Description

Hits: 9

Máy điện di đứng Protein Mini CVS10CBS

 • Máy điện di đứng của hãng Cleaver Scientific Anh Quốc. Tên model đầy đủ omniPAGE mini (CVS10CBS)
 • Máy điện di Protein Mini này có thể điện di cùng lúc từ 1 đến 4 bản gel DNA hoặc Protein (SDS – PAGE) kết hợp với phân tích PCR, sắc ký tinh sạch protein hoặc điện di 1 chiều (IEF)
 • Ứng dụng trong quy trình tinh sạch protein với vai trò đánh giá mẫu ban đầu hoặc trước khi phân tích động học protein.
 • Có thể sử dụng với gel đổ sẵn (pre-cast gel) hoặc gel polyacrylamide tự đổ
 • Tương thích với module Western Blotting.
 • Tương thích đồng bộ với quy trình điện di hai chiều trong nghiên cứu Proteomics.

Cung cấp máy bao gồm:

 1. Bể điện di omniPAGE Mini, 10 x 10cm
 2. Nắp đậy và dây nối điện
 3. Đế đổ gel (casting base)
 4. Bộ kính điện di kèm theo spacer 1mm
 5. Lược 12 giếng dày 1mm
 6. Dummy plate kích thước 10 x 10cm sử dụng trong trường hợp chạy ít hơn 4 bản gel, giúp tiết kiệm đệm
 7. Gói làm mát sử dụng trong quá trình chạy điện di
 8. Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo thêm:

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy điện di đứng Protein Mini CVS10CBS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *