Máy điện di đứng Protein OMNIPAGE MINI

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Model: omniPAGE mini (CVS10CBS)
Hãng Cleaver Scientific- Anh Quốc

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia