Máy PCR Takara TP 600( Máy Luân Nhiệt – Thermal Cycler)

Máy PCR Takara TP 600( Máy Luân Nhiệt – Thermal Cycler)

  1. Model TP 600 THERMAL CYCLER DICE
  2. Nguồn điện : 100-240V , 50/60Hz.
  3. Kích thước : 260 x 345 x 260 mm (WxDxH)
  4. Trọng lượng: 11.5 Kg
  5. Tốc độ gia nhiệt : 3.0oC/ giây
  6. Tốc độ làm lạnh : 2.0oC/giây
  7. Khoảng kiểm soát nhiệt độ : 4 – 99.9oC
  8. Độ chính xác nhiệt độ : ±0.5oC
  9. Độ đồng nhất nhiệt độ : ±0.5oC
  10. Có nắp nhiệt, nhiệt độ nắp nhiệt: 110oC
  11. Dung lượng mẫu : 96 tube 0.2 ml, strip hoặc microplate 96 giếng
  12. Hiển thị bằng màn hình LCD ( 240 x 60 dot)
  13. Số lượng chương trình lưu trữ: 100
  14. Số lượng người sử dụng có thể đăng kí: 10
  15. Chức năng GRADIENT : khoảng nhiệt có thể cài đặt : 40 – 75oC ( khoảng biến nhiệt: 6 – 20oC)
  16. Hãng Takara Bio Nhật Bản