Máy Quang Phổ UV/VIS 200-1000nm

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Model: SP-UV 200
  • Hãng Spectrum Instruments – Trực thuộc Perkin Elmer
  • Size (WxDxH): 465 x 365 x 175 mm
  • Bước sóng 200-1000nm
  • Độ chính xác bước sóng: ±1.0nm
  • Độ lập lại bước sóng: ±0.5nm

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia