Máy Realtime PCR Azure Cielo 3- Azure Biosystems

750.000.000

Máy Realtime PCR Azure Cielo 3- Azure Biosystems

 1. Part number: AIQ030
 2. Model: Azure Cielo 3
 3. Màn hình cảm ứng 10.2 inchs có cài đặt sẵn phần mềm vận hành giúp cho hệ thống hoạt động độc lập không cần PC.
 4. Tốc độ gia nhiệt tối đa: 6oC/s.
 5. Tốc độ gia nhiệt trung bình: 4oC/s.
 6. Tốc độ giảm nhiệt: 2oC/s.
 7. Thermal element: Peltier
 8. Định dạng block nhiệt 96 giếng.
 9. Có thể chạy được PCR plate (un-Skirted, semiSkirted and fullskirted), tube low-profile 0.2 ml.
 10. Thể tích phản ứng: 10-150 µl.
 11. Ngưỡng phát hiện: 1 copy.
 12. Block nhiệt bằng nhôm.
 13. Nguyên tắc gia nhiệt: 3 Marlow Peltiers.
 14. Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.2oC.
 15. Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1oC.
 16. Biên độ nhiệt của block: 4.0 – 99.9oC.
 17. Nhiệt độ của nắp nhiệt: có thể lên đến 105oC.
 18. Có chức năng gradient trên 12 vùng nhiệt.
 19. Biên độ nhiệt gradient có thể điều chỉnh: 0.1 –40oC.
 20. Nguồn sáng kích thích: LED
 21. Dectection channel: 3
 22. Multiplexing: 3 mục tiêu
 23. Camera phân tích: CMOS.
 24. Hệ thống được hiệu chuẩn sẵn tại nhà máy cho các màu: SYBR Green, EvaGreen, FAM, VIC, JOE, HEX, CAL Fluor 540, CAL Fluor Orange 560, Cy5, LIZ, Mustang Purple.
 25. 3 kênh màu, đáp ứng nhu cầu chạy 03 tác nhân (multiplex) cùng 1 lúc
 26. Khi máy chạy xong có thể gửi lưu ý, dữ liệu qua email hoặc kết nối đơn giản đến các thiết bị máy tính khác thông qua Wifi hoặc USB.
 27. Hãng Azure Biosystems Mỹ