McCown Woody Plant medium including vitamins

1.650.000,0

McCown Woody Plant medium including vitamins

  1. Mã code: M0220
  2. Quy cách: pha cho 50L môi trường
  3. Bảo quản nhiệt độ phòng
  4. Tan trong nước
  5. Hãng Duchefa Hà Lan