Mercury Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Mercury Standard for ICP

  1. Mã code: 28941-100ML-F
  2. Quy cách: 100ml
  3. TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid
  4. grade certified reference material
  5. Nồng độ 1000 mg/L Hg trong dung dịch nitric acid
  6. Ứng dụng cho: AAS và ICP
  7. Hãng Supelco/Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán

Thông báo Himedia