Mercury(II) iodide, 99+%

3.500.000,0

Mercury(II) iodide 99%

 1. Mã Code: A16130.22
 2. Mã CAS: 7774-29-0
 3. Quy cách: 100G
 4. Công thức: HgI2
 5. Melting point 259°
 6. Density 6.28
 7. Formula Weight 454.40
 8. Boiling Point 350° subl.
 9. Bảo quản nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng
 10. Tan trong nước, tan nhẹ trong cồn, ether, acetone, chloroform, ethyl acetate, olive oil và castor oil
 11. Hãng Alfa UK

1 in stock