Mercury(II) sulfate, 98+%

1.890.000,0

Mercury(II) sulfate 98%

  1. Mã code: A16330.18
  2. Mã CAS: 7783-35-9
  3. Quy cách: 50G
  4. Công thức: HgSO4
  5. Formula Weight 296.65
  6. Trữ nhiệt độ phòng, tránh tiếp xúc ánh sáng
  7. Density 6.470
  8. Tan trong dung dịch H2SO4, NaCl nóng. Không tan trong alcohol, acetone, ammonia
  9. Hãng Alfa UK

1 in stock