meta-Topoline >99%

(đánh giá) 0 đã bán

1.600.0008.645.000 chưa VAT

Code: T0941
CAS number 75737-38-1
Molecular weight C12H11N5O = 241.4
Assay (HPLC) > 99 %
Trữ 2-8 °C
Hãng Duchefa, Hà Lan

Thông báo Himedia