Methanol (CH3OH)

65.000

Methanol (CH3OH) – Xilong

  1. Quy cách: 500ml
  2. MW: 32.04
  3. Cas: 67-56-1
  4. Dạng lỏng, không màu, dễ cháy
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

40 in stock