Micropipette 0.5-10ul (Biologix, 01-2101)

2.400.000

Micropipette 0.5-10ul (Biologix, 01-2101)

  1. Mã code: 01-2101
  2. Khoảng điều chỉnh: 0.5 — 10 ul
  3. Dùng một tay rất tiện lợi, gọn gàng
  4. Dễ dàng hiệu chỉnh
  5. Có thể hấp được
  6. Sử dụng đầu típ phổ thông
  7. Hãng Biologix Mỹ

1 in stock