Micropipette Gilson P1000G 100-1000ul

7.540.000,0

Micropipette Gilson P1000G 100-1000ul

  1. Mã code: P1000G
  2. Dung tích: 100-1000uL
  3. Hãng sản xuất: Gilson Pháp
  4. Dạng pipet đơn kênh

2 in stock