Micropipette P100G Gilson 10-100uL

7.540.000,0

Micropipette P100G, 10-100uL

  1. Model: P100G
  2. Range: 10-100ul
  3. Làm từ chất liệu: Nhựa PVDF, thép không gỉ
  4. Dạng pipet đơn kênh
  5. Hãng Gilson Pháp

2 in stock