Micropipette P200G Gilson 20-200uL

7.540.000,0

Micropipette P200G, 20-200ul

  1. Mode: P200G
  2. Range: 20-200uL
  3. Làm từ chất liệu: Nhựa PVDF, thép không gỉ
  4. Dạng pipet đơn kênh
  5. Hãng Gilson Pháp

1 in stock