Mueller Hinton Agar

970.000

Mueller Hinton Agar

  1. Mã code: M173-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. Tan trong nước
  5. Hãng Himedia

5 in stock