MyTaq DNA Polymerase

1.560.000

MyTaq™ DNA Polymerase

Mã code Quy cách Giá (VND)
BIO-21105 500 units 1,560,000
BIO-21106 2500 units 7,200,000
BIO-21107 5000 units 12,290,000
     

Các ứng dụng

  1. Chuẩn PCR
  2. PCR cao năng suất
  3. PCR nhanh
  4. Colony PCR
  5. Cloning TA.
Tải:PCR Enzyme guide|MyTaq™ DNA Polymerase notes

2 in stock