Nắp cho đĩa Elisa 96 giếng tiệt trùng

15.000

Nắp cho đĩa Elisa

  1. Mã code: 5096/C/SG
  2. Chất liệu polystyrene
  3. Gói riêng từng cái, tiệt trùng
  4. Hãng Aptaca Ý
  5. Tham khảo: Đĩa elisa 96 vị trí, nắp bằng, tiệt trùng

50 in stock