Nicotinamide (Niacinamide, analytical standard)

Nicotinamide (Niacinamide, analytical standard)

  1. Mã code: 47865-U
  2. Mã cas: 98-92-0
  3. Quy cách: 1000mg
  4. Tên gọi khác: Niacinamide, Nicotinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
  5. Ứng dụng: Chạy HPLC, GC
  6. Điểm nóng chảy: 128-131 °C (lit.)
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Supelco / Sigma Aldrich