Nitric Acid 68% for analysis

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Nitric Acid 68% for analysis

  1. Mã code: N/2300/PB15
  2. CAS: 7697-37-2
  3. Molecular Formula HNO3
  4. Molecular Weight (g/mol) 63.012
  5. Quy cách: 1L
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Thuộc nhóm: Mua bán có kiểm soát
  8. Hãng Fisher Mỹ

Hết hàng

Thông báo Himedia