Nuclear Fast Red

Nuclear Fast Red

  1. Mã code: N8002-5G
  2. Mã cas: 6409-77-4
  3. Quy cách: 5G
  4. Tên gọi khác: 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, Calcium Red
  5. Molecular Weight C14H8NNaO7S =357.27
  6. Ứng dụng: huyết học, mô học, xác định calcium,
  7. Độ tan: 4mg/ml nước, từ màu đỏ sẫm tới đỏ siêu sẫm
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Sigma ALdrich