Nystatine

1.300.000

Nystatine

  1. Mã code: N0138
  2. Mã CAS:  1400-61-9
  3. Molecular weight C47H75NO17 = 926.1
  4. Potency > 5,000 IU / mg
  5. Tan trong DMSO
  6. Trữ 2-8 độ
  7. Hãng Duchefa Hà Lan

3 in stock