o-Dianisidine

Liên hệ để báo giá

o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Synonym: 3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B

  1. Quy cách: 10G
  2. Mã code: 33430-5G
  3. Mã CAS: 119-90-4
  4. Mã HS: 29222900
  5. assay ≥97.0% (CHN)
  6. Chất lượng:  for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV). for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
MSDS           |            COA
Freeship cho đơn hàng > 1 triệu