Obidoxime Chloride ≥95.0% (HPLC)

Obidoxime Chloride ≥95.0% (HPLC)

  1. Mã code: 51063-1G-F
  2. Mã cas: 114-90-9
  3. Quy cách: 1G
  4. Tên gọi khác: 1,1′-(Oxydimethylene)bis(pyridinium-4-carbaldoxime) dichloride, Bis(4-formylpyridiniomethyl) ether dioxime, Toxogonin
  5. Molecular Weight C14H16Cl2N4O3 359.21
  6. assay: ≥95.0% (HPLC)
  7. Dạng bột hoặc tinh thể
  8. Hãng Sigma Aldrich