Octoxinol 10 ( Chuẩn Dược Điển Châu Âu-EP)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Octoxinol 10 ( Chuẩn Dược Điển Châu Âu-EP)

  1. Mã code: O0100900
  2. Mã cas: 9002-93-1
  3. Quy cách: 310mg
  4. Linear Formula t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x ~10
  5. Chuẩn dược điển primary standard, EP
  6. Nhà phân phối: Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán