Ống nối bằng cao su 019002

0

Nối cao su

  1. Mã code: 019002
  2. Chất liệu cao su
  3. Hãng Buchi Thụy Sĩ
  4. Danh mục: Phụ kiện Buchi