Paclobutrazol

(đánh giá) 0 đã bán

2.950.0005.200.000 chưa VAT

  • Code: P0922
  • CAS number 76738-62-0
  • Molecular weight C15H20ClN3O = 293.8
  • Tan trong nước
  • Lưu trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Duchefa, Hà Lan

Thông báo Himedia