Paraffin oil, meets analytical specification of Ph. Eur., BP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Paraffin oil, meets analytical specification of Ph. Eur., BP

 1. Mã code: 18512
 2. Mã cas: 8012-95-1
 3. Quy cách: 1L, 2.5L, 6x1L, 4×2.5L, 40L
 4. grade: puriss.
 5. Dạng: lỏng nhớt
 6. Chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn Dược Châu âu, Anh quốc( Ph. Eur., BP)
 7. impurities acidity or alkalinity, complies
  aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
  residual solvents, complies
  solid parafins, complies
 8. dynamic viscosity 110-230 mPa.s
 9. Mật độ 0.827-0.890 g/mL tại 20 °C
 10. suitability complies for reaction against H2SO4
  in accordance for identity (IR)
 11. Hãng Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán