Penicillin G Sodium

450.000,0

Penicillin G Sodium

  1. Mã code: P0142
  2. CAS  69-57-8
  3. Molecular weight C16H17N2SO4Na = 356.4
  4. Assay 96 %
  5. Hạn chế tiếp xúc ánh sáng
  6. Lưu trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Dạng bột
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

3 in stock