Peptidoglycan From Saccharomyces Cerevisiae

0,0

Peptidoglycan From Saccharomyces Cerevisiae

  1. Mã code: 72789-10MG-F
  2. Quy cách: 10MG
  3. Tên gọi khác: PGN
  4. Trữ ở -20oC
  5. Hãng Sigma Aldrich

1 in stock