Phenol 99% Daejung - Hóa Chất Thí Nghiệm

Phenol 99% Daejung

0

Phenol 99% Daejung

  1. Mã code:  6521-4405
  2. Mã CAS: 108-95-2
  3. Quy cách: 500G
  4. Grade EP
  5. Assay: 99%
  6. mp(Melting Point) 40~41.5℃
  7. bp(Boiling Point) 182℃
  8. d(Density) 1.071
  9. Fp(Flash Point) 79℃
  10. Hãng Deajung Hàn Quốc

2 in stock

SKU: NA238 Category: Tags: ,

Description

Hits: 25

Phenol 99% Daejung Hàn Quốc

Phenol là chất rắn, tinh thể không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy ở 43 °C.

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

Để lâu ngoài không khí, phenol bị oxi hóa một phần nên có màu hồng và bị chảy rữa do hấp thụ hơi nước.

Phenol ít tan trong nước lạnh, tan trong một số hợp chất hữu cơ. Phenol rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.

Phenol tan vô hạn ở 660C.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phenol 99% Daejung”

Your email address will not be published. Required fields are marked *