Phenol 99% Daejung

0,0

Phenol 99% Daejung

  1. Mã code:  6521-4405
  2. Mã CAS: 108-95-2
  3. Quy cách: 500G
  4. Grade EP
  5. Assay: 99%
  6. mp(Melting Point) 40~41.5℃
  7. bp(Boiling Point) 182℃
  8. d(Density) 1.071
  9. Fp(Flash Point) 79℃
  10. Hãng Deajung Hàn Quốc

2 in stock

SKU: NA238 Category: Tags: ,