Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP

Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP

  1. Mã code: P/2360/60
  2. Mã CAS: 108-95-2
  3. Quy cách: 1KG
  4. Đựng trong chai nhựa
  5. apor Pressure 0.4mbar at 20°C
  6. Boiling Point 182°C
  7. Melting Point 39°C
  8. pH 6
  9. Molecular Formula C6H6O
  10. Hãng Fisher Mỹ
SKU: NT800 Categories: , Tag:

Description

Hits: 40

Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP

Phenol là chất rắn, tinh thể không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy ở 43 °C.

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

Để lâu ngoài không khí, phenol bị oxi hóa một phần nên có màu hồng và bị chảy rữa do hấp thụ hơi nước.

Phenol ít tan trong nước lạnh, tan trong một số hợp chất hữu cơ. Phenol rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.

Phenol tan vô hạn ở 660C.

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phenol Detached Crystals, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *