Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade

0,0

Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade

  1. Mã code: P/2400/48
  2. CAS: 77-09-8
  3. Quy cách: 100G
  4. Molecular Formula C20H14O4
  5. Melting Point 258°C
  6. Formula Weight 318.32g/mol
  7. Đóng trong chai nhựa
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Fisher Mỹ

2 in stock

SKU: SBC-500 Categories: , Tag: