Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade

  1. Mã code: P/2400/48
  2. CAS: 77-09-8
  3. Quy cách: 100G
  4. Molecular Formula C20H14O4
  5. Melting Point 258°C
  6. Formula Weight 318.32g/mol
  7. Đóng trong chai nhựa
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Fisher Mỹ

còn 5 hàng

Thông báo Himedia