Phễu nhựa 100ml đường kính 80mm

37.000

Phễu nhựa 100ml đường kính 80mm (DECANTING FUNNELS)

  1. Mã code: 10691
  2. Phễu có đường kính 80mm
  3. Dung tích 100ml
  4. Chất liệu: high density polyethylene
  5. Hãng Aptaca Ý

4 in stock