Phloroglucinol ≥99.0% (HPLC)

Phloroglucinol ≥99.0% (HPLC)

  1. Mã code:79330-25G và 79330-100G
  2. Mã CAS: 108-73-6
  3. Quy cách: 25G và 100G
  4. Assay ≥99.0% (HPLC)
  5. impurities diresorcin, none detected
    ≤2% water
  6. mp 215-220 °C
  7. Hãng Sigma Aldrich
Category: Tag: