Phosphate Buffered Saline pH 7.4

Phosphate Buffered Saline pH 7.4

  1. Mã code: 806552-1L
  2. Quy cách: 1L
  3. Dạng lỏng, tiệt trùng
  4. Thích hợp: nuôi cấy tế bào động vật, người
  5. impurities Endotoxin, tested
  6. pH: 7.4
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Sigma Aldrich Mỹ