Phytagel™ suitable for plant cell culture, BioReagent, powder

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Phytagel™ suitable for plant cell culture, BioReagent, powder

  1. Mã code: P8169 
  2. Mã cas: 71010-52-1
  3. Quy cách: 100G, 250G, 500G, 1KG 5KG
  4. Dạng bột
  5. Ứng dụng cho nuôi cấy mô thực vật
  6. Hãng Sigma Aldrich
  7. Tham khảo Gelrite

Các-hình-thức-thanh-toán