Gilson Pipetman

Pipet Gilson Đa Kênh ( G Series, nhiều volume)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Đa kênh: 8; 12
Half autoclave
Hãng Gilson Pháp

Thường được mua cùng:
5.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia